Parametry

 • StanNowy

  Opis

  Komedia dell'arte Monika Surma-Gawłowska TAiWPN UNIVERSITAS Kraków 2015 ISBN: 978-83-242-2728-0 liczba stron: 405 oprawa: miękka ze skrzydełkami . SPIS TREŚCI . WSTĘP I. Komedia dell’arte: mity i fakty II. Stan badań III. Założenia badawcze i struktura książki CZĘŚĆ PIERWSZA KONTEKST SPOŁECZNO-HISTORYCZNY KOMEDII DELL’ARTE, RAMY CZASOWE I GEOGRAFICZNE I. Panorama teatru włoskiego w XVI stuleciu II. Plac targowy III. Błaźni, wenecka scena teatralna i komedia dell’arte IV. Pierwszy zespół zawodowych aktorów V. Podróże po Italii: trasy, środki transportu, licencje, patenty i cła VI. Pierwsze podróże zagraniczne: trasy i najważniejsze zespoły VI.1. Komedia dell’arte w Polsce VII. Kobiety na scenie VIII. Kościół a teatr: polemika VIII.1. Głos Kościoła VIII.2. Głos teatru CZĘŚĆ DRUGA ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE KOMEDII DELL’ART A POETYKA PRZEDSTAWIEŃ I. Elementy konstytutywne przedstawienia: typy sceniczne, maska, scenariusz, argument, prolog, lazzi, generico, improwizacja I.1. Typy sceniczne I.1.1. Starcy albo Ojcowie (Vecchi albo Padri) I.1.2. Służący (Zanni) I.1.3. Służące (Servette) I.1.4. Kapitan (Capitano) I.1.5. Zakochane i Zakochani (Innamorate i Innamorati) I.2. Maska I.3. Tekst i improwizacja I.3.1. Scenariusz I.3.2. Generici i lazzi I.3.3. Sztuka improwizacji II. Przedstawienia komedii dell’arte: repertuar, motywy, chwyty sceniczne, scenografia i muzyka II.1. Repertuar, argument i prolog II.2. Motywy i chwyty sceniczne II.3. Publiczność i sale teatralne II.4. Scenografia, rekwizyty, sztuczki sceniczne II.5. Muzyka, śpiew i tanie III. Zakończenie CZĘŚĆ TRZECIA ANTOLOGIA TEKSTÓW I. Kryteria dotyczące zapisu fonetycznego i opracowania tekstów antologii II. Antologia tekstów II.1. Pierwszy kontrakt II.2. Pierwszy opis spektaklu improwizowanego II.3. Pierwsze wzmianki na temat komedii dell’arte w Italii II.3.1. List Francesca Gonzagi z 17 kwietnia 1567 do kasztelana Mantui II.3.2. List Leone de’ Sommiego z 1 kwietnia 1567 II.3.3. List Luigiego Rogni z 1 lipca 1567 II.3.4. List Luigiego Rogni z 6 lipca 1567 II.3.5. List Antonia Ceruta z 9 lipca 1567 II.3.6. List Luigiego Rogni z 6 lipca 1567 II.3.7. List Luigiego Rogni z 11 lipca 1567 II.3.8. List Luigiego Rogni z 15 lipca 1567 II.3.9. List Antonia Ceruta z 31 lipca 1567 II.3.10. List Baldassare’a de’ Pretiego z 26 kwietnia 1568 II.3.11. Vicenzo Galilei, Dialog o muzyce dawnej i współczesnej II.4. Aktorki, aktorzy, spektakl II.4.1. Adriano Valerini, Mowa Adriana Valeriniego z Werony na śmierć boskiej Vincenzy, przesławnej aktorki II.4.2. Giuseppe Pavoni, Kronika spisana przez Giuseppe Pavoniego z okazji uroczystych obchodów wesela jaśnie wielmożnych małżonków, Ferdynanda de’ Medici i Krystyny Lotaryńskiej, wielkich książąt Toskanii II.4.3. Tommaso Garzoni, Plac wszystkich profesji tego świata II.5. Głos Kościoła II.5.1. Pedro Hurtado de Mendoza, Dysertacje scholastyczne i moralne II.5.2. Gabriello Paleotti, Pismo, w którym autor przytacza niektóre argumenty przeciw spektaklom teatralnym II.5.3. Św. Karol Boromeusz, Z homilii wygłoszonych 17 lipca 1583 roku II.5.4. Paolo Segneri, Chrześcijanin w swym prawie i powinności wyuczony II.5.5. Giovanni Domenico Ottonelli, O chrześcijańskim umiarze w teatrze. Księga postulatów II.5.6. Giovanni Domenico Ottonelli, O chrześcijańskim umiarze w teatrze. Księga pierwsza o jakości komedii II.6. Traktaty na temat komedii dell’arte: typy sceniczne, improwizacja, generici, gra aktorska II.6.1. Pier Maria Cecchini, Owoce nowoczesnych komedii i uwagi dla tych, którzy w nich grają O geście O roli Zakochanych Doktor Graziano Pierwszy i drugi Służący Pantalon Kapitan II.6.2. Andrea Perrucci, O sztuce scenicznej, zwykłej i improwizowanej Spis reguł sztuki scenicznej w pierwszej części Spis reguł sztuki scenicznej w drugiej części O tym, co znaczy sztuka sceniczna, i o jej częściach. Reguła I Wstęp do gry improwizowanej O postaciach Zakochanych. Reguła I O postaciach Ojców i Starców. Reguła VI O postaciach Kapitana i innych. Reguła VII O postaciach komicznych pierwszego i drugiego Zanniego. Reguła VIII O postaciach Służącej i Staruchy. Reguła IX O działaniach komicznych w akcji, gestach, przebraniach, o scenach nocnych, piosenkach. Reguła XII O scenariuszu. Reguła XIII O sposobie przygotowania scenariusza. Reguła XIV II.7. Francesco i Isabella Andreini: generici dla Zakochanych i Kapitana II.7.1. Isabella Andreini, Mirtilla, opowieść pasterska Isabelli Andreini, komediantki z trupy Gelosich II.7.2. Isabella Andreini, Listy Isabelli Andreini z Padwy Miłosne błagania Napomnienie zakochanych starców II.7.3. Francesco Andreini, Bohatyr straszny, z włoskiego na łaciński, z łacińskiego na polski język przetłumaczony przez Krzysztofa Piekarskiego z Piekar II.8. Flaminio Scala, Udawany mąż, „Prolog” II.9. Niccolò Barbieri, Suplika II.9.1. Rozdz. III: Jaki cel chce osiągnąć Beltrame, rozprawiając o komediach II.9.2. Rozdz. VIII: O tym, jak niemądrze jest sądzić, że komedianci uczą się tylko po to, żeby wystawiać błazeństwa II.9.3. Rozdz. IX: Kim jest błazen II.9.4. Rozdz. XIII: Komedianci nie mogą być prostakami, bo kształcą się i mają często do czynienia z osobami szlachetnie urodzonymi II.10. Domenico Bruni: przykłady prologów II.10.1. Prolog dla chłopca II.10.2. Niedole komediantów. Prolog dla Służącej II.11. Struktura przedstawienia: Flaminio Scala i jego scenariusze II.11.1. Flaminio Scala, Teatr opowieści scenicznych II.11.2. Francesco Andreini: przedmowa do tomu Scali II.11.3. Spis treści wszystkich scenariuszy II.11.4. Przedstawienie mieszane: komediowe, pasterskie i tragiczne, dzień 42 II.11.5 Fortuna Foresty moskiewskiej księżniczki utwór królewski, dzień 50

  Mapa

  Formularz kontaktowy

  Zgłoś naruszenie zasad

  Wiadomość (opcjonalnie)

  Zaloguj się