Parametry

 • StanNowy

  Opis

  Leśmian międzynarodowy - relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne Żaneta Nalewajk-Turecka TAiWPN UNIVERSITAS Kraków 2015 ISBN: 97883-242-1302-3 liczba stron: 332 oprawa: miękka ze skrzydełkami . SPIS TREŚCI . I. WPROWADZENIE II. KONTEKST I METODA Problematyka kontekstów i metod badań w komparatystyce III. RELACJE KONTEKSTOWE. LEŚMIAN WOBEC POPRZEDNIKÓW LITERACKICH I TRADYCJI KULTUROWYCH 1) FILIACJE INTERLITERACKIE Zapośredniczenia literackie (Poe – Baudelaire – Balmont – Leśmian) Repliki przekładowe (Poe – Baudelaire – Leśmian) Transformacje estetyczne (estetyka śmierci: Poe – Baudelaire – Balmont – Leśmian) Wpływy stylistyczne i konstrukcyjne (styl symbolistyczny – tradycja bylinna – wczesna twórczość prozatorska Leśmiana) 2) HOMOLOGIE INTERKULTUROWE Reminiscencje konstrukcyjne (demoniczne postaci kobiece: Puszkin – Gogol – Leśmian) Transformacje metaforyczne i parodystyczno-apokryficzne (postaci kalik pierechożych: Jesienin – – Lśmian) Modyfikacje gatunkowe i konstrukcyjne, nawiązania tematyczne, repetycje leksykalne (utwory Leśmiana a kultura i folklor Ukrainy) IV. KONTYNUACJE LITERACKIE POETYKI LEŚMIANA Od aluzji do stylizacji. Interteksty i konteksty Leśmianowskie we współczesnej i najnowszej poezji polskiej V. ZAKOŃCZENIE NOTA BIBLIOGRAFICZNA BIBLIOGRAFIA INDEKS OSÓB SUMMARY RÉSUMÉ

  Mapa

  Formularz kontaktowy

  Zgłoś naruszenie zasad

  Wiadomość (opcjonalnie)

  Zaloguj się