Parametry

  • Liczba pokoi5
  • Powierzchnia200 m²

Opis

Oferta dotyczy wynajmu powierzchni handlowo - us�ugowej, zlokalizowanej na dzielnicy Czuby, osiedle B�onie w Lublinie. Lokal znajduje si� na parterze budynku o charakterze komercyjno - us�ugowym. W najbli�szym s�siedztwie nieruchomo�ci znajduj� si� wielorodzinne budynki mieszkalne. Lokal sk�ada si� z dw�ch du�ych funkcjonalnych pomieszcze�, przestrzeni otwartych oraz trzech zamkni�tych pomieszcze� higieniczno - sanitarnych. W dowolny spos�b mo�na przebudowa� uk�ad lokalu wykorzystuj�c sw�j w�asny pomys�. Budynek zosta� wybudowany w 2011 roku, stan techniczny budynku oraz standard wyko�czenia powierzchni u�ytkowej, jest bardzo dobry. Na powierzchni� u�ytkow� 200 m2 sk�adaj� si�: 1. sala 90 m2 2. sala 72 m2 3. �azienka z WC 15 m2 4. �azienka z WC 13 m2 5. �azienka z WC 10 m2 Po�o�enie lokalu zapewnia pracownikom i klientom dojazd do obiektu drog� asfaltow� oraz dost�p do miejsc parkingowych na terenie wybrukowanego parkingu, znajduj�cego si� przy lokalu handlowo - us�ugowym. Obiekt zlokalizowany jest w niedalekiej odleg�o�ci od dr�g prowadz�cych do obwodnicy Lublina. W rejonie budynku znajduje si� pe�na infrastruktura handlowo - us�ugowa oraz socjalna. W okolicy lokalu znajduj� si� nast�puj�ce plac�wki: Specjalistyczne Medyczne Centrum Dzieci�ce, NZOZ Centrum, przedszkole, bank. apteki, przychodnie, szpital, obiekty o�wiatowe - szko�y, zagospodarowane tereny zielone, place zabaw, obiekty infrastruktury sportowej, sklepy spo�ywcze, przystanki komunikacji miejskiej z rozbudowan� sieci� przesiadkow�. Oferta jest ciekaw� propozycj� dla biznesu us�ugowego takiego jak: szko�a nauki j�zyk�w obcych, szko�a ta�ca, salon kosmetyczny, salon odnowy biologicznej, si�ownia, fitness restauracja, kawiarnia, wszelkie biznesy produkcji lekkiej, stolarskie, monterskie, obiekt handlowy, showroom, sklep rowerowy, salon o�wietlenia, a tak�e dla pozosta�ych biznes�w pozwalaj�cych na ekspozycj� produkt�w wielkogabarytowych. Lokal posiada niewielkie zdolno�ci magazynowe. Prezentowany lokal, o powierzchni u�ytkowej 200 mkw, dost�pny jest do wynajmu od zaraz. Miesi�czny czynsz najemcy wynosi 8 900 z� netto. Czynsz do sp�dzielni zawarty jest w kwocie 8900 z� netto, op�acany jest przez wynajmuj�cego, dodatkowo p�atne media stanowi�: pr�d, woda, gaz . Zapraszam do kontaktu, Monika. ::oferta eksportowana z programu mediaRent::

Mapa

Formularz kontaktowy

Pozostałe przedmioty użytkownika

Mieszkanie na sprzedaz, 1-pokojowe, 27m²
210 000,00

Mieszkanie na sprzedaz, 1-pokojowe, 27m²

Mieszkanie na sprzedaz, 1-pokojowe, 27m²
Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 31m²
265 000,00

Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 31m²

Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 31m²
Działka na sprzedaz, 901m²
634 756,00

Działka na sprzedaz, 901m²

Działka na sprzedaz, 901m²
Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 49m²
339 000,00

Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 49m²

Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 49m²

Zgłoś naruszenie zasad

Wiadomość (opcjonalnie)

Zaloguj się