Parametry

 • StanNowy

  Opis

  Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970-1989) Filip Musiał Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana; Instytut Pamięci Narodowej Kraków 2007 ISBN: 978-83-61033-11-0 liczba stron:381 oprawa twarda .UWAGA: Okładka ma nieznaczne przetarcia i zarysowania Spis treści . Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie Cel pracy Stan badań nad pracą operacyjną SB w latach 1970-1989 Konstrukcja pracy Rozdział 1. Służba Bezpieczeństwa i praca operacyjna w latach 1970-1989 1.1. Służba Bezpieczeństwa 1.2. Praca operacyjna SB 1.3. Podstawowe cele pracy operacyjnej 1.4. Podstawowe zasady pracy operacyjnej . Rozdział 2. Środki pracy operacyjnej SB w latach 1970-1989 2.1. Osobowe środki pracy operacyjnej . 2.1.5. Konsultanci 2.1.6. Inne osobowe źródła informacji 2.2. Rzeczowe środki pracy operacyjnej 2.2.1. Technika operacyjna 2.2.2. Obserwacja zewnętrzna 2.2.3. Inne środki pracy operacyjnej Rozdział 3. Metody pracy operacyjnej SB w latach 1970-1989 3.1. Poznawcze metody pracy operacyjnej 3.1.1 . Analiza operacyjna 3.1.2. Sprawdzenie operacyjne 3.1.3. Inwigilacja operacyjna 3.2. Manipulacyjne metody pracy operacyjnej 3.2.1. Inspiracja operacyjna 3.2.2. Dezinformacja operacyjna 3.2.3. Dezintegracja operacyjna 3.2.4. Rozmowy operacyjne 3.3. Kompleksowe metody pracy operacyjnej 3.3.1. Kombinacja operacyjna 3.3.2. Gra operacyjna 3.3.3. Rozpracowanie operacyjne Rozdział 4. Formy pracy operacyjnej SB w latach 1970-1989 4.1. Sprawa operacyjnego sprawdzenia 4.2. Sprawa operacyjnego rozpracowania 4.3. Kwestionariusz ewidencyjny 4.4. Sprawy obiektowe Rozdział 5. Metody śledcze SB Rozdział 6. Zmiana środków, metod i form pracy operacyjnej w latach 1945-1990 6.1. Środki pracy operacyjnej 6.1.1. Osobowe środki pracy operacyjnej 6.1.2. Rzeczowe środki pracy operacyjnej 6.2. Metody i formy pracy operacyjnej Zakończenie . Aneks. Słowniczek podstawowych pojęć z języka operacyjnego UB/SB Wykaz skrótów Spis diagramów, tabel i schematów Bibliografia Indeks nazwisk

  Mapa

  Formularz kontaktowy

  Zgłoś naruszenie zasad

  Wiadomość (opcjonalnie)

  Zaloguj się