Parametry

 • StanNowy

  Opis

  Prawda i warunki jej możliwości. (Studia z teorii poznania i filozofii języka III) Józef Dębowski Instytut Filozofii UWM w Olsztynie Olsztyn 2010 ISBN: 978-83-60636-10-7 liczba stron: 172 oprawa twarda . Spis treści . Wprowadzenie 1. Husserlowska krytyka psychologistycznej i relatywistycznej interpretacji logiki 1.1. Psychologizm i podstawy logiki 1.2. Główne kierunki Husserlowskiej krytyki psychologizmu . . . 1.3. Wyniki krytyki, ich uogólnienie oraz pozytywny pogląd Husserla na poznanie naukowe i istotę logiki 2.Problematyka prawdy i oczywistości w fenomenologii Husserla 2.1. Cztery pojęcia prawdy. Prawda a oczywistość : 2.2. Próba interpretacji . 3. O bezwzględności prawdy 3.1. Antyrelatywistyczne argumenty Twardowskiego . 3.2. Z czym relatywizmu mieszać nie należy? Rozróżnienia Tatarkiewicza 3.3. Prawda a uznawanie czegoś za prawdę. . . 4. Pytanie o prawdę. Między odkrywaniem prawdy a jej kreowaniem 5. Prawda i warunki jej możliwości. Bezpośredniość poznania 5.1. Czy klasycznie pojęta prawda zakłada lub implikuje jakieś zobowiązanie metafizyczne? 5.2. Argument genetyczny 5.3. Argument logiczno-metodologiczny 5.4. Argument stricte epistemologiczny 6. Teoriopoznawczy prezentacjonizm i jego uzasadnienie 6.1. Prezentacjonizm — reprezentacjonizm 6.2. Argument logiczny 6.3. Argument epistemologiczny 6.4. Argument metodologiczny 6.5. Argument psychologiczny (genetyczny) 6.6. Argument metateoretyczny 7. Główne pojęcia poznania bezpośredniego i główne drogi ich formowania 7.1. Droga przez fenomenologię 7.2. Droga przez semiotykę 7.3. Droga przez logikę 8 „Prawda dialogu”. Czyli jak uniknąć instrumentalizacji prawdy? 8.1 Zamiast wstępu 8.2. Apoteoza dialogu 8.3. „Prawda dialogu" 8.4. Zagrożenia, nieporozumienia, dezinterpretacje 8.5. Prawda tout court i warunki jej możliwości

  Mapa

  Formularz kontaktowy

  Zgłoś naruszenie zasad

  Wiadomość (opcjonalnie)

  Zaloguj się