Parametry

 • StanNowy

  Opis

  Znaczenie w języku - znaczenie w umyśle. Krytyczna analiza współczesnych teorii semantyki lingwistycznej Aleksander Kiklewicz Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn 2012 ISBN: 978-83-61605-21-8 liczba stron: 297 oprawa miękka . Spis treści . Nastąpić na linię... (Wprowadzenie) 1. Typologia znaków 1.1. Typy znaków ze względu na formę 1.2. Typy znaków ze względu na treść 12.1. Przegląd typologii znaczeń 1.2.2. Subkody semantyczne 1.2.2.1. Subkod wyrazowo-obrazowy 1.2.2.2. Subkoddeiktyczny 1.2.2.3. Subkod anaforyczny 1.2.2.4. Subkod symboliczny 1.2.2.5. Subkod konotacyjny 1.2.2.6. Subkod metaforyczny 1.2.2.7. Subkod analityczny 1.2.2.8. Subkod symptomatyczny 2. Semantyka w lingwistycznych modelach języka 2.1. Znaczenie systemowe vs. kognitywne: problem konceptu 2.1.1l. Znaczenie jako kategoria systemu języka 2.1.1.1. Teza oznaczeniu naiwnym 2.1.1.2. Teza o definicji minimalnej 2.1.1.3. Teza o języku semantycznym 2.1.1.4. Stosowany aspekt definicji minimalnych 2.1.2. Znaczenie jako kategoria kognitywna 2.1.2.1. Holistyczna koncepcja znaczenia 2.1.2.2. Profil, koncept, znaczenie kognitywne 2.1.2.3. Znaczenie kognitywne: problem weryfikacji 2.1.2.4. E. Sapir kontra lingwistyka antropologiczna 2.1.2.5. Konotacja a referencja 2.1.2.6. Czy język ma własną logikę? 2.1.2.7. Semantyka w obrazach 2.1.3. Znaczenie systemowe i znaczenie kognitywne w świetle ambiwalencji języka 2.2. Znaczenie algorytmiczne vs. incydentalne: problem kategorii familijnych 2.2.1. Kategoria bez właściwości 2.2.2. Gra jako kategoria komunikacji i jako kategoria umysłu 2.2.3. Podobieństwo (?) rodzinne (?) 2.2.4. Jeden znak—jedno znaczenie?. 2.2.5. Kategorie familijne: granice zastosowania 2.2.6. Podobieństwo rodzinne kontra polisemia 2.2.7. Hierarchia znaczeń 2.3. Znaczenie zdeterminowane vs, rozmyte: problem kategorii prototypowych 2.3.1. Kategorie o rozmytych granicach 2.3.2. Kognitywne ujęcie kategorii prototypowychJ 2.3.3. Funkcjonalne ujęcie kategorii rozmytych j 2.3.4. Szczególny przypadek efektu prototypowego 2.4. Znaczenie deskryptywne vs. egzemplifikacyjne: problem semantyki empiryczni 2.5. Znaczenie podstawowe vs. przenośne: problem metafory pojęciowej 2.5.1. Metafora pojęciowa: założenia teoretyczne 2.5.1.1. Teza o wszechobecności 2.5.1.2. Teza o domenach 2.5.1.3. Teza o modelach 2.5.1.4. Teza o jednokierunkowości 2.5.1.5. Teza o kreatywności 2.5.2. Metafory pojęciowe w zakresie idiomów werbo-nominalnych 2.5.2.1. Analiza domen docelowych; 2.5.2.2. Analiza domen źródłowych 2.5.2.3. Analiza aspektów tożsamości 2.5.2.4. Analiza schematów kognitywnych 2.5.3. Metafora a kategoryzacja 2.5.4. Ekstrapolacja metaforyczna 2.6. Znaczenie konkretne vs. abstrakcyjne: poziomy konceptualizacji 3. Eksperymentalne badanie typów kategoryzacji językowej 3.1. Baza danych i wstępna analiza rezultatów eksperymentu 3.1.1. Konceptualizacja kategorii {nóż} 3.1.2. Konceptualizacja kategorii {waga} 3.1.3. Konceptualizacja kategorii {woda} 3.1.4. Konceptualizacja kategorii {samochód} 3.1.5. Konceptualizacja kategorii {pieczywo} 3.1.6. Konceptualizacja kategorii {koszyk} 3.1.7. Konceptualizacja kategorii {zapałki} 3.1.8. Konceptualizacja kategorii {film} 3.1.9. Konceptualizacja kategorii {pinezki} 3.1.10. Konceptualizacja kategorii {droga} 3.2. Interpretacja rezultatów eksperymentu 3.2.1. Analiza stosowanych aspektów 3.2.2. Analiza sumarycznej liczby odpowiedzi 3.2.3. Analiza ogniskowania deskrypcji 3.2.4. Analiza poziomów konceptualizacji Zakończenie Summary Bibliografia Indeks przedmiotowy

  Mapa

  Formularz kontaktowy

  Zgłoś naruszenie zasad

  Wiadomość (opcjonalnie)

  Zaloguj się