Parametry

  • Liczba pokoi14
  • Powierzchnia360 m²

Opis

Oferta wynajmu dotyczy ca�kowicie odnowionego lokalu handlowo - us�ugowego, znajduj�cego si� w przemys�owej cz�ci Lublina. Lokal po�o�ony jest w dzielnicy przemys�owej w Lublinie, w pobli�u ul. Diamentowej. S�siedztwo nieruchomo�ci stanowi� lokale handlowo - u�ytkowe. Budynek, b�d�cy przedmiotem oferty, dysponuje licznymi pomieszczeniami o zr�nicowanym przeznaczeniu, w tym wydzielonymi pomieszczeniami o charakterze biurowym, socjalnym, a tak�e higieniczno - sanitarnym. Na parterze znajduje si� hala o powierzchni 160 m2 i przestronne pomieszczenie idealnie nadaj�ce si� na przestrze� handlow�, showroom, b�d� powierzchni� wystawow� (powierzchnia oko�o 34 m2). Na drugim pi�trze znajduj� si� dwa pomieszczenia biurowe o powierzchni 11 m2 ka�de. Tu� obok s� dwa pokoje konferencyjne po 25 m2. W okiennicach znajduj� si� okna wielkoformatowe. Na obu pi�trach do dyspozycji pracownik�w obiektu pozostaj� aneksy kuchenne oraz �azienki wraz z WC. Szczeg�owe metra�e powierzchni u�ytkowej prezentuj� si� nast�puj�co: Poziom ni�szy: hall g��wny 35 m2 hall 10 m2 biuro 35 m2 hala 160 m2 kuchnia 12 m2 toaleta 8 m2 kot�ownia 8 m2 Poziom wy�szy: hall 35 m2 pok�j 11 m2 pok�j 11 m2 aneks kuchenny 3,5 m2 konferencyjny 25 m2 drugi konferencyjny 26 m2 W efekcie generalnego remontu obiektu, stan techniczny budynku wraz z standardem wyko�czenia powierzchni u�ytkowej jest bardzo dobry. W zakres remontu generalnego budynku wesz�y tak�e instalacje takie jak: elektryczna o�wietleniowa i si�owa wodno - kanalizacyjna telefoniczna i przeciww�amaniowa ogrzewanie c.o. Dojazd do obiektu wiedzie drog� asfaltow�. Brama wjazdowa na posesje jest obs�ugiwana na pilot. Do obiektu przylega parking dla klient�w obiektu, mieszcz�cy 15 aut osobowych. Lokal znajduje si� w niedalekiej odleg�o�ci od dr�g prowadz�cych do obwodnicy Lublina. Za lokal o powierzchni 360 m2 ustalono czynsz najemcy w wysoko�ci 9000 z� brutto, cena podlega negocjacji. Dodatkowo p�atnymi mediami s�: pr�d woda gaz �cieki W niewielkiej odleg�o�ci znajduje si� pe�na infrastruktura handlowo-us�ugowa i socjalna, przystanki MPK (wiele linii), apteki, mniejsze sklepy spo�ywcze i specjalistyczne, punkty us�ugowe o r�nym przeznaczeniu. Istnieje mo�liwo�� zakupu ca�o�ci budynku (powierzchnia oko�o 360 m2). Cena za ca�y obiekt wynosi 1800000 z�, cena podlega negocjacji. Oferta jest ciekaw� propozycj� dla biznesu handlowo - us�ugowego (wszelkie biznesy produkcji lekkiej, stolarskie, monterskie, obiekt handlowy, sklep rowerowy, showroom, pozosta�e biznesy pozwalaj�ce na ekspozycj� produkt�w wielkogabarytowych, salon o�wietlenia, itp). Obiekt posiada bardzo du�e zdolno�ci magazynowe. Nieruchomo�� dla najemcy/ nowego w�a�ciciela jest dost�pna od zaraz. Zapraszam do kontaktu, Monika ::oferta eksportowana z programu mediaRent::

Mapa

Formularz kontaktowy

Pozostałe przedmioty użytkownika

Mieszkanie na sprzedaz, 1-pokojowe, 25m²
233 000,00

Mieszkanie na sprzedaz, 1-pokojowe, 25m²

Mieszkanie na sprzedaz, 1-pokojowe, 25m²
Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 53m²
379 000,00

Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 53m²

Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 53m²
Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 49.1m²
392 000,00

Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 49.1m²

Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 49.1m²
Mieszkanie na sprzedaz, 3-pokojowe, 55.1m²
439 000,00

Mieszkanie na sprzedaz, 3-pokojowe, 55.1m²

Mieszkanie na sprzedaz, 3-pokojowe, 55.1m²

Zgłoś naruszenie zasad

Wiadomość (opcjonalnie)

Zaloguj się