Parametry

 • StanNowy

  Opis

  Wiedza i umiejętności ratowników wodnych a struktura akcji ratowniczych Romuald Michniewicz Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Kalisz 2011 ISBN: 978-83-60137-96-3 liczba stron: 157 oprawa: miękka SPIS TREŚCI Streszczenie CELE PRACY. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 2.1. Wiedza i umiejętności ratowników 2.2. Cechy ratownika. 2.3. Cechy osób tonących 2.4. Struktura akcji ratunkowych w świetle piśmiennictwa naukowego i szkoleniowego 2.5. Aktualne poglądy na temat sprzętu w ratownictwie wodnym 2.6. Współczesne tendencje w szkoleniu ratowników wodnych 3. MATERIAŁ 4. ZAKRES BADAŃ 4.1 . Wiedza teoretyczna ratowników 4.2. Praktyczne umiejętności ratowników 4.3. Badania nad prowadzeniem akcji ratunkowej 4.4. Badania nad zastosowaniem bojki SP 5. UZYSKANE WYNIKI 5.1. Ocena wiedzy teoretycznej ratowników 5.1.1 . Analiza krytyczna polskiej literatury z ratownictwa wodnego 5.1.2. Analiza programów kursów ratowniczych 5.2. Analiza praktycznych umiejętności ratowników 5.2 1. Obserwacja kąpiących się 5.2.2. Ocena akcji ratunkowej z zastosowaniem koła 5.3. Analiza prowadzenia akcji ratunkowej 5.3.1 . Skuteczność akcji bez sprzętu 5.3.2. Przydatność umiejętności opanowania tonącego oraz uwalniania się od chwytów i objęć tonącego 5.3.3. Celowość holowania na dystansie 150 metrów bez sprzętu 5.4. Analiza stosowania bojki SP w akcji ratunkowej. 5.4.1. Techniki zakładania 5.4.2. Techniki podawania 5.4.3. Techniki holowania 5.4.4. Pozorowane akcje ratunkowe z użyciem bojki SP 5.4.5. Wpływ techniki holowania na zmęczenie ratownika i czas akcji 6. DYSKUSJA 7. WNIOSKI PIŚMIENNICTWO Aneks

  Mapa

  Formularz kontaktowy

  Zgłoś naruszenie zasad

  Wiadomość (opcjonalnie)

  Zaloguj się