Parametry

 • StanNowy

  Opis

  .UWAGA: Książka ma swoje lata więc na okładce dojrzeć można nieznaczne zarysowania i przetarcia Wilno-Krzemieniec. Botaniczna Szkoła Naukowa (1791-1841). (Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki tom 7) Wanda Grębecka Wydawnictwo Retro-Art; Komitet Historii Nauki i Techniki PAN Warszawa 1998 ISBN: 83-908973-1-8 liczba stron: 288 oprawa miękka SPIS TREŚCI . WSTĘP Rozdział 1 PUNKT WYJŚCIA Przypisy Rozdział 2 WARUNKI KSZTAŁTOWANIA SIĘ WILEŃSKOKRZEMIENIECKIEJ SZKOŁY BOTANICZNEJ Uwagi wstępne — zarys problematyki Kontakty i współpraca z nauką europejską C. Warsztat pracy dydaktycznej i naukowej Przypisy Rozdział 3 STUDIA BOTANICZNE W UCZELNIACH WILNA I KRZEMIEŃCA Programy nauczania — pierwszy zarys, kontynuacja i odmiany Realizacja programów w świetle pytań egzaminacyjnych i prac na stopnie . Przypisy Rozdział 4 UDZIAŁ WILNA I KRZEMIEŃCA W POZNANIU FLORY EUROPY Geobotaniczne znaczenie poznania terenów kresowych Organizacja i wyniki podjętych badań Przypisy UWAGI KOŃCOWE ANEKSY TABELE Tab. I. Układ nauk na szkoły powiatowe Tab. 2. Układ nauk i porządku między niemi w szkołach wojewódzkich Tab. 3. Zestawienie lat studiów i pracy przyrodników wileńskich i krzemienieckich Tab. 4. Literatura cytowana w pracach przyrodników wileńskich i krzemienieckich Tab. 5. Zestawienie dat ważniejszych ekspedycji badawczych Tab. 6 Botaniczne badania terenowe przyrodników wileńskich i krzemienieckich Tab. 7. Pierwsze opracowania flory Polski Tab. 8. A. Zróżnicowanie opisu siedlisk roślin: A.J.E. Giliberta 1781 r. i J.Jundziłła 1830 Tab. 8. B. Zróżnicowanie opisu siedlisk roślin w sprawozdaniach terenowych SPIS ILUSTRACJI WYKAZ SKRÓTÓW INDEKS NAZWISK INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH STRESZCZENIE ANGIELSKIE STRESZCZENIE FRANCUSKIE

  Mapa

  Formularz kontaktowy

  Zgłoś naruszenie zasad

  Wiadomość (opcjonalnie)

  Zaloguj się